pzw.gorzyca.pl 22.04.2021.
PZW Górzyca
Wymiary ochronne - zapraszam do dyskusji
Wpisał: PZW Górzyca   
10.03.2013.

ImagePETYCJA ...

Dodaj komentarz | Odsłon: 1092

Czytaj całość…
 
Stanowisko Prezesa ZO Gorzów Wlkp.
Wpisał: PZW Górzyca   
08.03.2013.

Odpowied? Pana Prezesa na komentarz Rzecznika ZG PZW w sprawie porozumie?. 

 

Dodaj komentarz | Odsłon: 1085

Czytaj całość…
 
Zawody Ko?a
Wpisał: PZW Górzyca   
08.03.2013.

ImagePlan organizacji zawodów do klasyfikacji Grand Prix Ko?a

 


Dodaj komentarz | Odsłon: 998

Czytaj całość…
 
Komunikat !!!
Wpisał: PZW Górzyca   
08.03.2013.

Sezon w?dkarski 2013 oficjalnie mo?na uzna? za otwarty. S?oneczna pogoda sprzyja pojawieniu si?  w?dkarzy na ?owiskach. Sytuacja ta zobowi?zuje Spo?eczn? Stra? Ryback? do zintensyfikowania dzia?a? w terenie.

Przypominam wszystkim w?dkarzom o dokonywaniu stosownych op?at, zachowaniu czysto?ci na ?owiskach oraz  przestrzegania zasad w?dkowania zgodnie z przepisami by spotkania z patrolem Spo?ecznej Stra?y Rybackiej przebiega?y w przyjaznych okoliczno?ciach i nie musia?y ko?czy? si? z?o?eniem zawiadomienia o wykroczeniu.

W?dkarze spoza okr?gu gorzowskiego maj? obowi?zek dokonywania op?at za w?dkowanie w Okr?gu PZW w Gorzowie Wlkp.

Jednocze?nie informuj?, i? zostan? podj?te stosowne kroki w stron? ??czenia patroli poszczególnych grup na danym terenie w celu zwi?kszenia skuteczno?ci kontroli. Sytuacja taka ma miejsce na granicy powiatu s?ubickiego i gorzowskiego gdzie prowadzona jest wspó?praca mi?dzy grupami z Górzycy i Kostrzyna nad Odr?.

 

                                                                                       Komendant Powiatowy

                                                                                                             SSR Powiat S?ubicki

                                                                                                              Adrian Sulmi?ski

Dodaj komentarz | Odsłon: 966

 
OG?OSZENIE
Wpisał: Tomasz Ra?ny   
28.12.2012.
ImageZarz?d Ko?a Polskiego Zwiazku W?dkarskiego w Górzycy  uprzejmie informuje i?, w dniu 20 stycznia 2012 roku  o godz. 15:00   (15:30 II termin) w sali O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Górzycy  przy ulicy Kostrzy?skiej 13A odb?dzie si? walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze cz?onków ko?a. Zarz?d Ko?a zaprasza wszystkich w?dkarzy Ko?a PZW w Górzycy  do wzi?cia udzia?u w zebraniu.

Dodaj komentarz | Odsłon: 1002

 
ZMIANY W REGULAMINIE AMATORSKIEGO PO?OWU RYB
Wpisał: Tomasz Ra?ny   
28.12.2012.
ImagePolski Zwi?zek W?dkarki Okr?g w Gorzowie Wlkp. informuje, ?e uchwa??  nr 34 z dnia 8 grudnia 2012 r. Zarz?du Okr?gu wprowadzi? na terenie swojego dzia?ania górne wymiary ochronne dla niektórych gatunków ryb...

Dodaj komentarz | Odsłon: 1166

Czytaj całość…
 
Zawody o "Puchar Wójta Gminy Górzyca"
Wpisał: Pawe? Ra?ny   
15.10.2012.

ImageZarz?d Ko?a PZW w Górzycy serdecznie zaprasza wszystkich cz?onków ko?a,  na zawody spinningowe  o "PUCHAR WÓJTA GMINY GÓRZYCA",które odb?d? si?  w dniu 21.10.2012 r. na rzece Odrze od miejscowo?ci Owczary do miejscowo?ci ?ugi Górzyckie. 

Dodaj komentarz | Odsłon: 1158

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 64 - 70 z 217

Strefa w?dkarza

Reklama

Logowanie

Licznik odwiedzin


ods?on strony od 23.01.2009

Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside