pzw.gorzyca.pl 22.04.2021.
PZW Górzyca
Relacja z zawodów SSR
Wpisał: Tomasz Ra?ny   
22.05.2013.
ImageJak ju? wcze?niej informowali?my na stronie w dniu 18.05.2013 r. rozegrane zosta?y zawody stra?ników Spo?ecznej Stra?y Rybackiej.  Poni?ej prezentujemy zdj?cie dru?yny grupy terenowej w Gorzycy dzia?aj?cej przy kole PZW w Górzycy. 

Dodaj komentarz | Odsłon: 1431

Czytaj całość…
 
DZIEŃ DZIECKA !!!
Wpisał: PZW Górzyca   
19.05.2013.

ImageW zwi?zku ze zbli?aj?cym si? Dniem Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci do lat 14 do wzi?cia udzia?u w zawodach sp?awikowych organizowanych przez Ko?o PZW w Górzycy w dniu 01.06.2013 r. o godz. 9:00. Szczegó?owy program zawodów zostanie przedstawiony na stronie po spotkaniu z rodzicami/opiekunami.

Dodaj komentarz | Odsłon: 1119

Czytaj całość…
 
UWAGA!!!
Wpisał: PZW Górzyca   
19.05.2013.
ImageW zwi?zku z utrzymuj?cym si? wysokim stanem wody zawody zaplanowane na 26.05.2013 r. zostaj? ODWO?ANE. Kolejny termin zostanie og?oszony je?eli warunki hydrologiczne umo?liwi? rozegranie zawodów.

Dodaj komentarz | Odsłon: 863

 
Zawody Spo?ecznej Stra?y Rybackiej
Wpisał: PZW Górzyca   
15.05.2013.

ImageJak co roku Zarz?d Okr?gu PZW w Gorzowie Wlkp. organizuje zawody w?dkarskie dla stra?ników Spo?ecznej Stra?y Rybackiej. W tym roku wybór pad? na powiat strzelecko-drezdenecki a konkretnie na jezioro ?wirka  w Przysiece dla kategorii sp?awik oraz rzek? Note? dla kategorii spinning.

 

Dodaj komentarz | Odsłon: 1176

Czytaj całość…
 
Zawody sp?awikowo-gruntowe o puchar Prezesa Ko?a PZW Górzyca
Wpisał: Tomasz Ra?ny   
10.05.2013.

ImageZarz?d Ko?a PZW w Górzycy serdecznie zaprasza wszystkich cz?onków ko?a, którzy  op?acili sk?adki cz?onkowskie na 2013 r. - na zawody sp?awikowo-gruntowe o „PUCHAR  PREZESA KO?A PZW GÓRZYCA ” które odb?d? si?  w dniu 26.05.2013 r. na rzece Odrze. Zbiórka uczestników zawodów odb?dzie si?  o godz. 6:30 na rzece Odrze (przy wie?y obserwacyjnej w Górzycy). Op?ata za uczestnictwo wynosi 15 z?. Zapisy przyjmuje Sekretarz Ko?a (nr tel.609296658) oraz Skarbnik Ko?a (nr tel. 601641538). Termin zg?osze? uczestnictwa up?ywa z dniem 24.05.2013.

W przypadku zbyt wysokiego stanu wody rozegrane zostan? zawody spinningowe, o czym wcze?niej poinformujemy na stronie internetowej.

Dodaj komentarz | Odsłon: 930

 
KONKURS !!!
Wpisał: admin   
10.05.2013.

ImageZarz?d ko?a zaprasza do wzi?cia udzia?u w konkursie " Nasze Ko?o" dzieci i m?odzie? interesuj?c? si? w?dkarstwem z terenu Gminy Górzyca.

Dodaj komentarz | Odsłon: 947

Czytaj całość…
 
Ruszy?a klasyfikacja "Grand Prix Ko?a PZW Górzyca 2013"
Wpisał: Tomasz Ra?ny   
06.05.2013.

ImageWraz z rozpocz?ciem sezonu ruszy?a tak?e klasyfikacja na najlepszego w?dkarza ko?a PZW Górzyca na rok 2013. Przeprowadzona b?dzie w dwóch kategoriach: spinning oraz sp?awik/grunt. Klasyfikacja b?dzie aktualizowana na bie??co po ka?dych zawodach w?dkarskich. Jest ona dost?pna po klikni?ciu TUTAJ

Dodaj komentarz | Odsłon: 895

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 36 - 42 z 217

Strefa w?dkarza

Reklama

Logowanie

Licznik odwiedzin


ods?on strony od 23.01.2009
Odwiedza nas 1 gość

Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside