pzw.gorzyca.pl arrow Społeczna Straż Rybacka 22.04.2021.
PZW Górzyca
Społeczna Straż Rybacka
15.01.2009.

 
Telefon zaufania Społecznej Straży Rybackiej

powiatu słubickiego

791 520 908

    e-mail: ssr.powiat-slubicki@o2.pl

Gwarantujemy anonimowość dla osób, które zadzwoni? do Nas z informacją

 

Uprawnienia Społecznej Straży Rybackiej

        Każda Grupa Terenowa SSR działa pod kierownictwem Komendanta Grupy Terenowej SSR, który bezpośrednio podlega pod Komendanta Powiatowego SSR. W każdej Grupie Terenowej SSR  działa po kilku Strażników. Strażnicy SSR działając w terenie w trzy osobowych patrolach posiadają uprawnienia funkcjonariusza publicznego. Strażnicy SSR mają uprawnienia do:

1. kontroli zezwole?/ kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb na akwenach PZW,

2. sprawdzania przestrzegania przez wędkarzy regulaminu amatorskiego po?owu ryb na terenie działania Okręgu PZW  w Gorzowie Wlkp.

3.  kontroli dokumentów - świadectwa pochodzenia i aktualnych badań ryb sprzedawanych w handlu,

4. zajęcia urządzeń i przedmiotów służących do kłusownictwa,

5.  zajęcia sprzętu wędkarskiego, w tym również środków pływających osobom nie posiadającym aktualnych zezwoleń,  kart wędkarskich uprawniających do połowu ryb na terenie działania ZO PZW w Gorzowie Wlkp.

W wymienionych przypadkach Strażnicy SSR zabezpieczają przedmioty i sporządzają stosowne wnioski o ukaranie do Policji.

Okręg Gorzów Wlkp.

Górzyca - 791520908

Ośno Lub. - 608576447

Słubice -  508274173

Okręg Zielona Góra

Cybinka - 606140130

 

Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside