pzw.gorzyca.pl arrow Jak zdobyć kartę wędkarską? 22.04.2021.
PZW Górzyca
Jak zdoby? kart? w?dkarsk?
Oceny: / 10
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Administrator   
15.06.2009.

 W kole PZW Górzyca dowiesz si? jak zda? egzamin na kart? w?dkarsk?(kontakt z cz?onkami zarz?du ko?a znajdziesz w zak?adce KONTAKT). Karta w?dkarska uprawnia Ci? do dokonywania amatorskiego po?owu ryb. Karta w?dkarska jest do?ywotnim dokumentem wydawanym przez Starostwo Powiatowe (z obowi?zku posiadania karty w?dkarskiej s?zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywaj?cy w Polsce).
Aby zda? egzamin na kart? w?dkarsk? nale?y si? przygotowa? ze znajomo?ci przepisów Regulaminu Amatorskiego Po?owu Ryb (regulamin mo?na naby? u skarbinika ko?a - Pana Tomasza Nerko). Egzamin na kart? zdaje si? przed komisj? egzamiancyjn?, w sk?ad której wchodz? wyzaczone osoby z ko?a.
Po pozytywnie zdanym egzaminie komisja egzaminacyjna w kole PZW wystawia stosowne za?wiadczenie i pobiera op?at? . Ceny za egzamin ustalaj? indywidualnie poszczególne zarz?dy okr?gów i obecnie wynosi 18,50 z?.
Kart? w?dkarsk? wydaje  Starostwo Powiatowe w S?ubicach - Wydzia? Ochrony ?rodowiska

 

Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside